Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná

Školní rok 2021/2022

Registrační číslo:

2/2021,       3/2021,       7/2021,       9/2020,

     12/2021,                14/2021,          17/2021,       19/2021,

20/2021,     21/2021,     24/2021,     25/2021,     27/2021,       28/2021,     30/2021,     32/2021,

33/2021,     34/2021,     39/2021,     44/2021,     45/2021,       47/2021,     48/2021,     50/2021.    

Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná

Registrační číslo:

1/2021,       4/2021,       5/2021,       6/2021,

8/2021,    10/2021,    11/2021,     13/2021,

15/2021,     16/2021,     18/2021,            22/2021,

23/2021,     26/2021,     29/2021,  31/2021,

35/2021,     36/2021,     37/2021,     38/2021,

40/2021,     41/2021,     42/2021,     43/2021,

46/2021,     49/2021.    

Informace k provozu MŠ od 26.Dubna 2021

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví v návaznosti na jednání vlády vydalo změny v mimořádných opatření k omezení provozu pro školská zařízení s účinností od 26.4.2021:

  • V mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost všech dětí
  • Provoz bude probíhat standardním způsobem – bez omezení počtu dětí na třídách (děti budou navštěvovat třídy, do kterých byly pro tento školní rok zapsány).
  • U dětí je také zrušené testování a nošení pokrývek úst (roušek, respirátorů).
  • Vstup dospělých do budovy je možný pouze v respirátorech, který musí mít nasazený na obličeji po celou dobu pobytu v MŠ.
  • Používejte dezinfekci u dveří při vstupu do šatny.
  • Upozorňujeme, že stále platí zvýšená hygiena a ochrana zdraví- nedávejte děti do školky s kašlem, rýmou, nachlazením. Dítě by bylo neprodleně vráceno do domácího ošetřování.
  • Povinností zákonných zástupců je také včasné přihlášení stravy přes internet.

S přáním hezkého dne a pevného zdraví,

Lucie Halamová

Prodloužení karantény pro 3. Třídu MŠ

Vážení rodiče,

z důvodu pozitivně testovaných dětí na Covid-19 se karanténa prodlužuje do 12. 2. 2021. Nástup do MŠ je možný 15.2.2021.

Informace na ošetřovné pro rodiče v době uzavření školky.

Vážení rodiče,

školka v době uzavření MŠ žádosti na ošetřovné nevydává. Informace k ošetřovnému včetně odkazu na tiskopis žádosti a návodu k vyplnění naleznete na adrese:https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne