Povinné informace

1. Název

Základní škola s mateřskou školou Tlučná okres Plzeň-sever

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení: předškolní a školní vzdělávání dětí

Hlavní činnost

  • Předškolní vzdělávání dětí
  • Školní vzdělávání žáků
  • Zajištění školního stravování
  • Zajištění závodního stravování pro zaměstnance školy
  • Zajišťování zájmových, vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí s tím, že nebude dotčena hlavní činnost školy

Zřizovatel

Obec Tlučná

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

Krajský úřad plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

 3. Kontaktní spojení:

Základní škola s mateřskou školou Tlučná okres Plzeň-sever
Školní 838
330 26 TlučnáJméno ředitele: Mgr. Tomáš Vávra

Tel.: 377 931 135
ID datové schránky: mqhgyhc

4. IČ: 69 974 012

 

5. DIČ:  CZ  69 974 012

 

6. Žádosti o informace:

Vyřizování žádostí o informace se řídí zákonem 106/1999 Sb.

7. Opravné prostředky:

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Formulář pro opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu
  • Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání (viz rozhodnutí o nepřijetí): poštou nebo osobně.

 

8. Popisy postupů – návody pro řešení nejrůznějších situací:

Naleznete je v rubrice Životní situace nebo také na Portálu veřejné správy ČR 

www.portal.gov.cz

9. Přehled nejdůležitějších předpisů

podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy k nahlédnutí

10. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.