Školní rok 2021 – 2022

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2022. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2022.

Provoz školní družiny

Naše školní družina má pro školní rok 2021/2022 k dispozici tři oddělení. Otevřená je pro žáky prvního stupně před vyučováním od 6:15 do začátku vyučování a poté od 11:30 do 16:15. Vyzvedávání dětí je možné vždy do 13:00 a od 14:30. Kapacita družiny je naplňována dle věku dětí.

Prázdniny

Podzimní prázdniny:27.10. – 29.10. 2021
Vánoční prázdniny:23.12. 2021 – 2.1. 2021
Pololetní prázdniny: 4.2. 2022
Jarní prázdniny:7.2. – 13.2. 2022
Velikonoční prázdniny:14.4. 2022
Letní prázdniny: 1.7. – 31.8. 2022

Pedagogické rady:

Škola informuje:

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2022/2023:

Zápis do MŠ pro šk. rok 2022/2023: