Školní rok 2023 – 2024

Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2024. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 28. června 2024.

Provoz školní družiny

Naše školní družina má pro školní rok 2023/2024 k dispozici pět oddělení. Otevřená je pro žáky prvního stupně před vyučováním od 6:15 do začátku vyučování a poté od 11:30 do 16:15. Vyzvedávání dětí je možné vždy do 13:00 a od 14:30. Kapacita družiny je naplňována dle věku dětí.

Prázdniny

Podzimní prázdniny:26.10. – 27.10. 2023
Vánoční prázdniny:23.12. 2023 – 2.1. 2024
Pololetní prázdniny:2.2. 2024
Jarní prázdniny:19.2. – 23.2. 2024
Velikonoční prázdniny:28.3. 2024
Letní prázdniny:1.7. – 1.9. 2024

Ředitelské volno:

29. 9. 2023

Pedagogické rady:

  • 14. 11. 2023
  • 17. 4. 2024

Škola informuje:

  • 15. 11. 2023
  • 18. 4. 2024

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2023/2024:

duben 2024

Zápis do MŠ pro šk. rok 2023/2024:

květen 2024