Školní rok 2022 – 2023

Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve středu 1. září 2022. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno 31. ledna 2023. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno 30. června 2023.

Provoz školní družiny

Naše školní družina má pro školní rok 2022/2023 k dispozici pět oddělení. Otevřená je pro žáky prvního stupně před vyučováním od 6:15 do začátku vyučování a poté od 11:30 do 16:15. Vyzvedávání dětí je možné vždy do 13:00 a od 14:30. Kapacita družiny je naplňována dle věku dětí.

Prázdniny

Podzimní prázdniny:26.10. – 27.10. 2022
Vánoční prázdniny:23.12. 2022 – 2.1. 2023
Pololetní prázdniny:3.2. 2023
Jarní prázdniny:13.2. – 19.2. 2023
Velikonoční prázdniny:6.4. 2023
Letní prázdniny:1.7. – 3.9. 2023

Ředitelské volno:

26. a 27. 9. 2022
18.11. 2022

Pedagogické rady:

Škola informuje:

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2023/2024:

Zápis do MŠ pro šk. rok 2023/2024: