Školní rok 2020 – 2021

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2020/2021
Seznam pomůcek na VV pro žáky 5. až 9. tříd.
Seznam sešitů dle jednotlivých ročníků.

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Provoz školní družiny

Naše školní družina má pro školní rok 2020/2021 k dispozici tři oddělení. Otevřená je pro žáky prvního stupně před vyučováním od 6:15 do začátku vyučování a poté od 11:30 do 16:15. Vyzvedávání dětí je možné vždy do 13:00 a od 14:30. Kapacita družiny je naplňována dle věku dětí.

Prázdniny

Podzimní prázdniny:29.10. – 30.10. 2020
Vánoční prázdniny:23.12. 2020 – 3.1. 2021
Pololetní prázdniny: 29.1. 2021
Jarní prázdniny:8.3. – 14.3. 2021
Velikonoční prázdniny:1.4. 2021
Letní prázdniny: 1.7. – 31.8. 2021

Pedagogické rady:

Škola informuje:

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2021/2022:

Zápis do MŠ pro šk. rok 2021/2022: