Poslední novinky

19 září 2021
Moc nás těší, že se s Vámi můžeme podělit o velký úspěch, kterého dosáhla naše základní škola.   Za školní rok 2020/2021 jsme se totiž umístili na 1. místě v soutěži O nejúspěšnější školu v soutěžích v kategorii základní školy, kterou vyhlašuje Odbor školství, mládeže a sportu ...
30 srpna 2021
Vážení rodiče, zahájení školní roku proběhne ve středu 1. září 2021 ve třídách (od 7. 50 – 8:35). Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Výuka ve třídách bude probíhat bez ochrany dýchacích cest. Začátkem školního roku proběhne...
30 srpna 2021
Ve středu 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku  Slavnostní zahájení proběhne před hlavní budovou ZŠ v 8.00. Slavnostní zahájení bude probíhat venku. Po slavnostním zahájení se prvňáčci s třídní učitelkou přemístí do své třídy, kde každý dostane svůj kufřík. Do budovy školy bude...