Poslední novinky

29 června 2022
Ve středu 15. června se v prostorách Techmania Science Centre konal projektový den pro žáky 7.- 9. ročníků.Třídy 7.A, 7.B a 9.A a 9.B vyrazily společně se svými vyučujícími vlakem do Plzně, kde měly během dne velmi pestrý program. Žáci sedmých a devátých ročníků měli příležitost zhlédnout...
29 června 2022
Pojem “Povinná četba” mezi žáky není z pochopitelných důvodů příliš oblíbený. To “Čtenářská výzva” zní mnohem lépe. Při návštěvě Obecní knihovny jsme se inspirovali právě letošním seznamem dvaceti knih, které se každoročně obměňují, aby menší i větší čtenáře dovedly ke knihám, ke kterým by s...
14 června 2022
V souladu s ustanovením § 123 odstavec 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem...

Poslední školní akce

30 června 2022 Akce MŠ
Dne 23.6. se konalo slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Celým programem nás provázela Culinka a její tancohrátky. Poté, co si předškoláci zařádili na oblíbené písničky, je čekalo slavnostní pasování. K šerpě děti obdržely knihu pohádek s věnováním, aby si časem vzpomněly na školková ...
29 června 2022 Akce školy , Novinky
Ve středu 15. června se v prostorách Techmania Science Centre konal projektový den pro žáky 7.- 9. ročníků.Třídy 7.A, 7.B a 9.A a 9.B vyrazily společně se svými vyučujícími vlakem do Plzně, kde měly během dne velmi pestrý program. Žáci sedmých a devátých ročníků měli příležitost zhlédnout...
29 června 2022 Akce školy , Novinky
Pojem “Povinná četba” mezi žáky není z pochopitelných důvodů příliš oblíbený. To “Čtenářská výzva” zní mnohem lépe. Při návštěvě Obecní knihovny jsme se inspirovali právě letošním seznamem dvaceti knih, které se každoročně obměňují, aby menší i větší čtenáře dovedly ke knihám, ke kterým by s...