Poslední novinky

29 června 2020
Výše školného Měsíční úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v mateřské škole s celodenním provozem: Výše školného pro školní rok 2020/2021je stanovena na 450 Kč/měsíc Číslo účtu pro placení školného: 1387872675/2700Částka je splatná do 25.dne příslušného kalendářního m...
29 června 2020
CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2020 Dospělí strávníci do jídlonosičů            70 Kč(z toho   38 Kč norma potraviny a 32 Kč režie) Žáci:7-10let                                   27 Kč11- 14let                                30 Kč15 a více let                          34 Kč Děti MŠ celodenní: ...
29 června 2020
PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838 Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, příspěvková organ...

Poslední školní akce

2 června 2020 Akce MŠ , Novinky
Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ TlučnáŠkolní rok 2020/2021 Registrační číslo:1/2020,       2/2020,       3/2020,       4/2020,5/2020,       7/2020,       8/2020,       12/2020,14/2020,     15/2020,     16/2020,     17/2020,18/2020,     19/2020,     20/2020,     21/2020,22/2020,   ...
24 května 2020 Akce MŠ , Novinky
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná. Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhod...
18 května 2020 Akce MŠ , Novinky
Vážení rodiče, od 1.7.- 10.7.2020 bude MŠ nadále otevřená a to v prázdninovém provozu – tedy pouze pro pracující rodiče. Kdo má zájem, aby dítě MŠ v tomto období navštěvovalo, prosím o Vaše vyjádření nejdéle do konce května na e- mail: mstlucna@seznam.cz. V Tlučné 18.5.2020 Lucie Halamo...
22 dubna 2020 Akce školy , Novinky
ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever, Školní 838, Tlučná Výsledky zápisu do 1. tříd Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever rozhodl ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb...