Poslední novinky

26 května 2020
V souvislosti se současnou situací ohledně koronaviru a stále panujícími přísnými hygienickými opatřeními v oblasti gastronomie je vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny do konce školního roku 2019/2020 pozastaveno. Věřím, že opětovné vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní j...
24 května 2020
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná. Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhod...
20 května 2020
Skupinu ŠD tvoří už od rána všichni žáci, kteří jsou nahlášeni i na odpolední výuku. Dopoledne budou plnit úkoly dle zadání TU pod dohledem asistentky. Odpoledne se budou pod dohledem vychovatelky ŠD věnovat zájmovému vzdělání (běžná náplň ŠD)požární vchod = vchod vlevo nad hlavním vchodemza...

Poslední školní akce

24 května 2020 Akce MŠ , Novinky
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná. Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhod...
18 května 2020 Akce MŠ , Novinky
Vážení rodiče, od 1.7.- 10.7.2020 bude MŠ nadále otevřená a to v prázdninovém provozu – tedy pouze pro pracující rodiče. Kdo má zájem, aby dítě MŠ v tomto období navštěvovalo, prosím o Vaše vyjádření nejdéle do konce května na e- mail: mstlucna@seznam.cz. V Tlučné 18.5.2020 Lucie Halamo...
22 dubna 2020 Akce školy , Novinky
ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever, Školní 838, Tlučná Výsledky zápisu do 1. tříd Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever rozhodl ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odb...
21 dubna 2020 Akce MŠ , Novinky
Vážení rodiče, v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpeční rozšíření onemocnění COVID-19 vydávám opatření k organizaci zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Žádám Vás, abyste pokud je to možné, upředn...