Poslední novinky

16 května 2022
Ve čtvrtek 5. května 2022 navštívil naši školu cestovatel, publicista a fotograf Lukáš Socha se svojí cestovatelskou besedou k výročí stých narozenin pana Miroslava Zikmunda.Společně se svým filmovým štábem vyrazil na půlroční dokumentární cestu, která byla podpořena mimo jiné i tehdejší...
16 května 2022
V pátek 22. dubna 2022 se naše škola připojila k oslavám Dne Země, který byl poprvé slaven v roce 1970 a každoročně si ho připomínají lidé téměř v 200 zemích po celém světě.  Žáci 6. – 9. ročníků se v tento den zabývali tím, co to Den Země je, proč si ho připomínáme, jaký má vý...
5 května 2022
S výsledky zápisu se můžete seznámit na Úřední desce školy.