Novinky

29. 6. 2020
Výše školného Měsíční úplata za vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v mateřské škole s celodenním provozem: Výše školného pro školní rok 2020/2021je stanovena na 450 Kč/měsíc Číslo účtu pro placení školného: 1387872675/2700Částka je splatná do 25.dne příslušného kalendářního měsíce. Školné se platí bezhotovostním způsobem na účet školy (1387872675/2700) trvalým příkazem společně s platbou…
29. 6. 2020
CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2020 Dospělí strávníci do jídlonosičů            70 Kč(z toho   38 Kč norma potraviny a 32 Kč režie) Žáci:7-10let                                   27 Kč11- 14let   …
29. 6. 2020
PLATBY ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních výdajů ve školní družině ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838 Tato směrnice upravuje povinnost platit příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny při ZŠ s MŠ Tlučná, Školní 838, příspěvková organizace (dále jen provozovatel). Provozovatel stanoví příspěvek…
20. 6. 2020
Kdo končí školní docházku v ZŠ Tlučná, je nutné se odhlásit do konce června 2020 ze stravování (vrácení čipu), přeplatek bude vrácen na účet v 7/2020.Doúčtování stravného od 3/2020-6/2020 proběhne 25.6.2020,přeplatky ze stravného se převádí na nový školní rok.Inkaso na září proběhne 25.8.2020 na nové číslo účtu 1387872675/2700, je…
2. 6. 2020
Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ TlučnáŠkolní rok 2020/2021 Registrační číslo:1/2020,       2/2020,       3/2020,       4/2020,5/2020,       7/2020,       8/2020,       12/2020,14/2020,     15/2020,     16/2020,     17/2020,18/2020,     19/2020,     20/2020,     21/2020,22/2020,     23/2020,     24/2020      25/2020,26/2020,     27/2020      28/2020,     29/2020,30/2020,     32/2020,     35/2020,     39/2020. Přijati od:14.9.2020 – 24/202014.9.2020 –  27/2020 Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná Registrační…
2. 6. 2020
Vážení rodiče, V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je od 8. 6. umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně (6. – 9.  třída). Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo…
26. 5. 2020
V souvislosti se současnou situací ohledně koronaviru a stále panujícími přísnými hygienickými opatřeními v oblasti gastronomie je vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny do konce školního roku 2019/2020 pozastaveno. Věřím, že opětovné vydávání obědů pro cizí strávníky ze školní jídelny bude spuštěno od září 2020. Děkuji za pochopení Mgr.…
24. 5. 2020
Vážení rodiče, podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání v Základní škole s mateřskou školou Tlučná. Sděluji Vám, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům…