Novinky

29 června, 2022
Ve středu 15. června se v prostorách Techmania Science Centre konal projektový den pro žáky 7.- 9. ročníků.Třídy 7.A, 7.B a 9.A a 9.B vyrazily společně se svými vyučujícími vlakem do Plzně, kde měly během dne velmi pestrý program. Žáci sedmých a devátých ročníků měli příležitost zhlédnout v planetáriu…
29 června, 2022
Pojem “Povinná četba” mezi žáky není z pochopitelných důvodů příliš oblíbený. To “Čtenářská výzva” zní mnohem lépe. Při návštěvě Obecní knihovny jsme se inspirovali právě letošním seznamem dvaceti knih, které se každoročně obměňují, aby menší i větší čtenáře dovedly ke knihám, ke kterým by se zřejmě sami jen tak…
14 června, 2022
V souladu s ustanovením § 123 odstavec 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem ÚŠD/2017 Úplata za vzdělávání ve školní družině:  stanovuji…
14 června, 2022
Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuji pro školní rok 2022/2023 výši úplaty za předškolní vzdělávání na 500,- Kč. Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná
3 června, 2022
Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola s mateřskou školou Tlučná oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022…
3 června, 2022
(«лекс Україна» – освіта) Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola s mateřskou školou Tlučná oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.…
1 června, 2022
Matematické olympiády se kromě žákyň z 9.B zúčastnili i žáci z nižších ročníků vyššího stupně. Školní kolo této soutěže probíhá tak, že žáci ve svém volném čase řeší šest matematických úloh, které dále odevzdají svým učitelům matematiky. Pro úspěšné zvládnutí tohoto kola je nutné správně vyřešit alespoň čtyři zadané úlohy. Úspěšnými…
31 května, 2022
Otravy chemickými látkami, uštknutí hadem, zlomenina, zásah bleskem, dopravní nehoda… to je jen příklad několika situací, v kterých se učili žáci 6.- 8. ročníků v rámci projektového dne k první pomoci reagovat, aby v případě potřeby uměli vhodně zasáhnout. Ve čtvrtek 26. května ráno jsme se všichni shromáždili v…
31 května, 2022
V areálu dopravního hřiště 33. základní školy v Plzni proběhl dne 9. 5. 2022 další ročník okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Každou zúčastněnou školu vždy reprezentují dvě smíšená družstva kategorií mladší a starší žáci. V obou kategoriích se jedná o čtyřčlenné družstvo složené ze dvou chlapců a dvou dívek. Za naši školu v dopravní soutěži zápolili:…
25 května, 2022
Na atletickém stadionu v Nýřanech se opět konalo okresní kolo tradičního, tentokrát 53. ročníku Poháru rozhlasu, který je nejtradičnějším atletickým školním závodem. Naše škola vyslala dvě družstva, a to starší žáky 8. a 9. tříd a také starší děvčata, též z 8. a 9. třídy. Soutěžilo se v disciplínách běh na 60m,…

Otevřít archiv všech novinek