Jídelna

Odkaz na jídelníček

Změna v účtování neodebraného či neodhlášeného oběda

Vážení rodiče,

rádi bychom vás upozornili na změny ve Vnitřním řádu ŠJ zveřejněném na našich webových stránkách v měsíci červnu.

Od 1. 9. 2022 dochází ke změně v účtování neodebraného či neodhlášeného oběda. Za každý neodebraný a neodhlášený oběd se budou k dotované ceně oběda připočítávat provozní náklady na stravu (režie) 34 Kč.

Dle školského zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 107/2005 Sb. nelze odebírat dotovanou stravu v době nepřítomnosti strávníka v ZŠ a MŠ.  Na dotovaný oběd má žák nárok pouze první den neúčasti v ZŠ, MŠ. Zákonný zástupce je povinen v případě absence žáka stravování řádně odhlásit, jinak mu bude oběd účtován v plné výši včetně provozních nákladů dle kalkulace na příslušné období. To platí i pro nevydaný (neodčipovaný) oběd.

Žák má nárok na dotovaný oběd, pokud byl ten den přítomen na vyučování.
V době nemoci má strávník nárok na dotovaný oběd jen první den nemoci, všechny následující dny je povinen si obědy odhlásit. Při plánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. návštěva lékaře apod.) je třeba oběd odhlásit nebo odebrat v době výdeje a sníst v jídelně. Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce žáka 1. den nemoci vyzvednout oběd, do vlastních nádob v době od 12:00 -12:30 hod. ve výdejně pro cizí strávníky. Pro děti MŠ je výdej od 11:30 -11:45 hod. ve třídách kam dítě chodí. Do jídlonosičů se vydává oběd jen první den nemoci s platným čipem (platí pro děti ZŠ). Pokud si oběd nevyzvednete první den nemoci, oběd propadá bez náhrady a bez připočítané režie (34 Kč).

Vyúčtování případné připočítané režie bude následující měsíc.

Vedoucí ŠJ

Dana Rybková