Školská rada

Zástupce obce:
JUDr. Petr Víška, LL.M.
petr.viska@cez.cz

Zástupce školy:
Mgr. Michal Fronk
fronk@skolatlucna.cz

Zástupce zákonných zástupců žáků:
Mgr. Martin Seidl
seidl@instinkt-reality.cz