Indiánská bojovka

V pondělí 13. 5. 2024 proběhne v areálu a uvnitř ZŠ Tlučná indiánská bojovka.
Akce, kde si děti užijí sportovní i výtvarné disciplíny na několika stanovištích, je určena především pro žáky prvního stupně. U mladších dětí je vhodný doprovod rodičů či prarodičů a mohou vzít případně i mladší sourozence.
Bojovka začne u školní družiny (1. třída/2.A), tedy na hřišti u cvičné kuchyňky a dílen.
Akce pak bude zakončena v Tlučenském lesoparku (Park Krimich) u ohniště, kde si společně zazpíváme a popřípadě i něco opečeme (vlastní jídlo na oheň si každý přinese sám).
Setkání u ohniště začne v 18:00.

Těšíme se na Vás