Beseda s policií

Dne 19. a 20.11. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili besedy s policií. Probíranými tématy byla kyberšikana a trestní odpovědnost. Jednotlivé třídy se během dvou dnů střídaly na přednáškách, které trvaly vždy jednu vyučovací hodinu.
Každé skupině bylo na začátku puštěno krátké video týkající se daného tématu. Po jeho zhlédnutí následovalo rozebrání filmu a jeho vyhodnocení. Policistka se z nich snažila získat informace a znát jejich názory na situace, které viděli. Ve zbytku hodiny se žáci mohli ptát na otázky, které je zajímaly. Měli tedy jedinečnou možnost, dozvědět se věci ohledně různých pravidel a postupů policie.
Pro žáky byla beseda velice inspirativní, dozvěděli se nějaké nové poznatky o tématech, která jsou stále aktuální a také již vědí, jak se v určitých situacích správně zachovat.

Michal Fronk