Dravci a sovy

V úterý 8. 10. se od 9:00 celá škola zúčastnila hodinové ukázky práce s ptáky pod vedením ornitologa p. Zaleše. Pro velký počet žáků proběhla ukázka dravců a sov na hřišti vedle budovy ZŠ. Chovatel o každém zástupci krátce povyprávěl, obešel s nimi postupně děti, aby si je mohly zblízka prohlédnout a poté ptáky předvedl v letu a při krmení. Někteří žáci a učitelé si mohli vyzkoušet tíhu orla skalního, výra velkého nebo kulíška nejmenšího.

Zde si můžete prohlédnout další fotografie.

Mgr. Marta Roudová