1. školní den

1. září 2022 se pro 46 dětí stalo významným dnem. Nastoupily svoji cestu za vzděláním a zahájily společně povinnou školní docházku. Za hojné účasti rodinných příslušníků přivítal prvňáčky ředitel školy p. Vávra a místostarosta obce p. Rozšafný.
S drobnými dárky uvítali nové školáky žáci současných devátých tříd.

Po zahajovacím ceremoniálu na školním hřišti přišla pro malé žáčky na řadu nejzajímavější část programu, a sice návštěva tříd, ve kterých se v následujících minimálně čtyřech letech budou denně potkávat nejen se svými třídními učitelkami, ale i novými školními kamarády.

Po krátkém uvítání se natěšených školáků ujaly paní vychovatelky a provedly malé zvědavce po budově, zatímco třídní učitelky předávaly rodičům organizační informace.

Dnešní den byl pro čerstvé školáky krátký, v následujících dnech budou hodiny postupně po jedné přibývat a od úterý se už žáci budou učit podle rozvrhu. Každý den je čekají čtyři vyučovací hodiny.

A my bychom chtěli letošním prvňáčkům popřát, aby se jim ve škole líbilo a škola jim přinášela nejen nové zajímavé informace, ale i pevná přátelství, a byla pro ně inspirativním místem. 

Zuzana Matějková, třídní učitelka 1.B