Stávka školských zaměstnanců 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

dovolte mi Vás informovat o stávce vyhlášené školskými odbory na 27. 11. 2023.

Z důvodu zapojení zaměstnanců ZŠ s MŠ Tlučná do stávky školských zaměstnanců bude dne 27. 11. 2023 provoz naší organizace následující.

Provoz školní jídelny bude na celý den přerušen. Obědy nebudou vydávány.

Mateřská škola bude po celý den uzavřena.

Výuka na základní škole na obou stupních bude probíhat pouze do 11:30. Výuka skončí po 4. vyučovací hodině.

Ranní družina bude v provozu. Odpolední družina bude uzavřena.

Dovolte mi Vás informovat, proč školské odbory vyzvaly zaměstnance škol a školských zařízení ke stávce  27. listopadu 2023.

Naším společným zájmem je, aby  děti získaly kvalitní vzdělání a aby si ze školních let  odnesly co nejvíce užitečných znalostí a dovedností, se kterými se v životě dobře uplatní.  V zájmu naší společnosti by proto mělo být, abychom dětem vytvořili ty nejlepší podmínky pro vzdělávání a připravili jim  i sobě perspektivní  budoucnost.

Jsme  si vědomi složité finanční situace státu.  Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze  šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč  Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné.

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty  počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít  vliv na  kvalitu  a dostupnost  školního  stravování.

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. 

Mgr. Tomáš Vávra
ředitel ZŠ s MŠ Tlučná