Den Země

Každoročně si lidé nyní už v téměř 200 zemích světa připomínají 22. dubna Den Země, který se od roku 1990 slaví i v České republice.  

Na naší škole je každý rok Den Země projektovým dnem, kdy se žáci druhého stupně v první polovině dne dozvídají něco k tématu ochrany přírody, třídění odpadu, globálním problémům.  Pak se vydávají do lesa na sběr odpadu.  

Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se organizace projektového dne ujali učitelé přírodopisu a zeměpisu Mgr. Marta Roudová a Mgr. Michal Fronk.  
Žáci druhého stupně si do jednotlivých cca 4 – 5 členných skupin rozlosovali týden před samotným projektovým dnem témata, která na Den Země zpracovávali: zjišťovali si informace, hledali doprovodný obrazový materiál, vytvářeli 3D modely a různými technikami tvořili plakáty.  
O následnou instalaci a rozmístění prací po škole se postarali žáci a žákyně 9. třídy. 

Při samotném rozlosování témat se od žáků s již vyzískaným tématem ozývaly nejrůznější reakce. Od těch nadšených, až po ty “To vážně nevím, co tam budeme psát.” 
Mezi zpracovávanými tématy byly ropné katastrofy, tornáda, nemoci, požáry, sopky, hladomor, rozpad věcí v přírodě, skleníkový efekt, povodně, tsunami, zemětřesení, kácení deštných pralesů a Světová zdravotnická organizace.  
Nakonec se podařilo všem skupinám se zadaným úkolem velmi dobře popasovat a během lepení, stříhání a zapisování informací byla vidět i zaujatost a zájem, s kterými se úkolu zhostili. Pod rukama žáků druhého stupně tak vznikly sopky ze stříkané pěny, modely Slunce i Země z polystyrenu, pouště z písku, nebo stromy z mechu a klacíků. 
Velkou pomoc poskytla během projektového dne i paní učitelka na výtvarnou výchovu Mgr. Dagmar Radová, která žákům rozdávala pomůcky pro výrobu a pomohla s realizací některých nápadů.  
Při výrobě plakátů i modelů byly využity nejrůznější odpadové materiály. 

V druhé části dne se starší žáci vydali s pytli na odpad a v rukavicích po zadaných trasách, aby vyčistili les od všeho, co do něho nepatří. Po několikakilometrových procházkách se pak jednotlivé třídy vracely s pytli plnými nejen plastových lahví (které byly v převaze), igelitů, sklenic, ale i třeba s kusy starých dlaždic.  
Žákům 6. – 9. tříd se tak podařilo vyčistit dohromady cca 35 km cest.  
 
Žáci nižšího stupně také nezaháleli, každá třída měla program přizpůsobený věku. Ti nejmenší se například seznamovali s jednotlivými barevnými kontejnery, aby věděli, co do kterého z nich patří a následně se vydali do sběrného dvora nedaleko školy, aby zjistili, kde některé z odpadů končí a jaká je jejich další cesta. 

Věříme, že si všichni projektový den užili, společná práce na projektech zase trochu víc stmelila třídní kolektivy a žáci si odnesli nejen zajímavé informace, ale i poznání, jak mohou sami aktivně pomáhat přírodě.  

Fotografie z akce:  

https://zstlucna.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Den_Zeme_21._4._2023/