Informace k odhlašování obědů

Upozorňujeme rodiče, že dle vnitřního řádu ŠJ bod č.2 (viz.níže) nelze odhlašovat a přihlašovat obědy telefonicky.

Objednávky a rušení obědů provádějte výhradně elektronicky na www.strava.cz, nebo písemně na emailovou adresu jidelnatlucna@seznam.cz.

Žádáme rodiče, aby si v aplikaci strava.cz nastavili kontaktní emailovou adresu na kterou jsou zasílány aktuální změny a informace o stravování žáků.

Je třeba pravidelně kontrolovat stav objednávek stravy Vašich dětí a sledovat informace na stránkách školy.

V době distanční výuky jsou přihlášené obědy vydávány v jídelně dle pokynů ředitelství školy.

2)Žák má nárok na oběd, pokud byl ten den přítomen na vyučování.
V době nemoci má strávník nárok na oběd jen první den, všechny následující dny je povinen si odhlásit! Plánovanou nepřítomnost (např. návštěva lékaře apod.) je povinen žák oběd odhlásit nebo odebrat v době výdeje a sníst v jídelně. Pokud dítě onemocní, může si zákonný zástupce žáka 1. den nemoci vyzvednout oběd, do vlastních nádob v době od 12:00 -12:30h ve výdejně pro cizí strávníky.
Poté musí obědy odhlásit po celou dobu nemoci žáka a den před nástupem do školy opět přihlásit.
Dle vyhlášky MZ č. 137/2004 § 25 odst. 2 je oběd určen k okamžité spotřebě.
Obědy se přihlašují automaticky na celý měsíc dopředu všem strávníkům.
Na přechodnou dobu se provádí odhlášení ze stravy čipem či kartou v objednávkových terminálech v jídelně, nebo elektronicky na www.strava.cz, nejpozději však do 13:15 h je nutné odhlásit oběd pro následující den. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá podle zák.561/2004Sb. a všech pozdějších novelizacích.

V Tlučné dne 7. 12. 2020                                                Vedoucí ŠJ Dana Rybková