Informace k provozu školy od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

zahájení školní roku proběhne ve středu 1. září 2021 ve třídách (od 7. 50 – 8:35). Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty. Výuka ve třídách bude probíhat bez ochrany dýchacích cest.

Začátkem školního roku proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě tj. 1., 6.  a 9. září (žáci 1. třídy se budou testovat 2. září.)2021 antigenními testy Genrui.

Návod a informace k danému testu naleznete na https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/jak-na-to-ve-skole/

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, pro které platí, že:

  • den testování je patnáctým či pozdějším dnem po očkování druhou dávkou vakcíny proti koronaviru.
  • u nich neuběhlo 180 dnů od prvního pozitivního testu na covid-19
  • doloží platný negativní výsledek testu z odběrného místa.

Pokud bude žák pozitivně testován, budou vyzváni rodiče k jeho vyzvednutí. Do té doby bude umístěn do izolační místnosti. Rodiče dostanou potvrzení o pozitivním testu a dále budou postupovat po domluvě s praktickým lékařem svého dítěte.

Pokud zákonný zástupce žáka odmítne testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc, očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále takový žák nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, zpívat a při konzumaci potravin a nápojů je povinen dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1, 5 metru.

Obědy pro žáky a provoz ŠD je zajištěn od 2. 9. 2021