Informace pro rodiče budoucích prvňáčků.

Úterý 1. září proběhne slavnostní zahájení školního roku 

Slavnostní zahájení proběhne před hlavní budovou ZŠ v 8.00 (sraz v 7.50 hod.) Slavnostní
zahájení bude probíhat venku. Z hygienických a bezpečnostních důvodů do budovy školy
rodiče nebudou moci vstoupit. Po slavnostním zahájení se prvňáčci s třídní učitelkou přemístí
do své třídy, kde každý dostane svůj kufřík. Rodiče vyčkají na návrat svého dítěte před
budovou školy.