Informace pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

Od 1. 9. ZŠ s MŠ zahájí svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Nebude vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.

Příchod do školy bude probíhat běžným způsobem. 

Epidemiologická situace těchto dní nám dovoluje zahájit vyučování všech žáků zatím bez výrazných hygienických omezení. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kroužcích.

Zvážili jsme některé aspekty pobytu dětí ve škole podle Manuálu k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID 19, který má charakter doporučení hygienických a organizačních preventivních opatření. Obecná doporučení jsme formulovali do konkrétních pravidel podle možností naší školy.

Realizovatelná hygienická i organizační doporučení možná v naší škole jsme nastavili jako závazná pravidla tak, abychom co nejvíce eliminovali případné rozšíření viru ve škole.

Provoz Základní školy s mateřskou školou Tlučná ve školním roce 2020/21 vzhledem ke COVID 19

Budeme rádi, když se s tímto dokumentem seznámíte. 

Věříme, že nový školní rok proběhne bez větších komplikací a společně tuto nelehkou dobu zvládneme. Žákům přejeme úspěšný školní rok 2020/2021.

Prosíme Vás o pochopení a vstřícnost.

Vedení ZŠ s MŠ Tlučná