Matematická olympiáda 2023/2024

Znovu po roce se naše škola zúčastnila matematické olympiády, která je pro žáky 5. až 9. ročníku. Letos se do školního kola celkem přihlásilo šest žáků, kteří museli splnit kritéria pro postup do okresního kola, a to vyřešit minimálně čtyři příklady z šesti. Toto kolo se dělalo doma a žáci na něj měli dostatek času. Všichni zúčastněný v prvním kolo prošli do druhého kola. Kvůli přijímačkám na střední školy a na osmiletá gymnázia se okresní kolo v kategorie pro 5. ročník a pro 9. ročník uskutečnil již 24. 1. Školu reprezentovali Mariana Cepníková, Šimon Osoba a ve starší kategorii Michaela Mrázová. Výborného výsledku dosáhl Šimon, který se ziskem 12 bodů obsadil dělené 2. místo. Mariana ve stejné kategorii obsadila krásné 7. místo. Oba dva museli řešit 3 úlohy během 90 minut. V kategorii pro 9. ročník měla Míša velkou konkurenci, ale i v ní se neztratila a vybojovalo hezké dělené 7. místo. Musela se vypořádat se 4 úlohami během 4 hodin, což není vůbec jednoduché. Bohužel tímto výsledkem nepostoupila do krajského kola, které bylo vypsáno pouze pro žáky v této kategorii.

Kategorie pro 6., 7. a 8. ročník měli okresní kolo až 3. 4., takže na první kolo měli ještě více času. V každé kategorii jsme měli vždy jen jednoho zástupce, ale to vůbec nevadilo s ohledem na výsledky, kterých žáci dosáhli. Nejlepšího výsledku dosáhl Vojtěch Pechman ze 6.B, který celé okresní kolo vyhrál se ziskem 9 bodů. Navázal tak na svého spolužáka Viléma Koláře, který okresní kolo také vyhrál, ale v zeměpisné olympiádě. Dalšího skvělého výsledku dosáhla Lucie Paumová ze 7.B, která obsadila 5. místo a Matěj Zásměta z 8.B, který byl dokonce na 4. místě. Tito žáci museli řešit 3 úlohy a měli na to celkem 2 hodiny. Bohužel tyto kategorie okresním kolem končí.

Tímto škola všem zúčastněným ve všech kolech a kategoriích moc gratuluje. Opět se ukázalo, že se můžeme poměřovat i s jinými školami a naši žáci dosáhli výborných výsledků. Již teď se těšíme na další ročník a snad nám přinese znovu i takové výkony.