Matematická olympiáda  –  6., 7. a 8. ročník

Matematické olympiády se kromě žákyň z 9.B zúčastnili i žáci z nižších ročníků vyššího stupně. Školní kolo této soutěže probíhá tak, že žáci ve svém volném čase řeší šest matematických úloh, které dále odevzdají svým učitelům matematiky. Pro úspěšné zvládnutí tohoto kola je nutné správně vyřešit alespoň čtyři zadané úlohy. Úspěšnými řešiteli školního kola byli Matouš Kunst (6.B), Tadeáš Bláha (7.A), Martina Steinhauserová (7.B), Filip Soukup a Jan Říšský (oba 8.B). Všichni výše uvedení tedy postoupili do okresního kola, které se konalo v Plzni ve Středisku volného času Radovánek dne 12. 4. 2022. Zde žáci samostatně řešili 3 úlohy v průběhu 2 hodin. A dosáhli jsme parádních výsledků. V kategorii sedmých tříd jsme byli obzvláště úspěšní, protože první místo obsadil Tadeáš Bláha a na třetím místě skončila Martina Steinhauserová. Filip Soukup se dělil o 4. – 5. místo a Matouš Kunst skončil na 5. – 6. místě. Pro kategorie 6. – 8. ročníků končí matematická olympiáda právě okresním kolem. Všem zúčastněným míří velká gratulace, poděkování za reprezentaci naší školy a doufám, že příští rok bude také tak úspěšný.