Opatření ZŠ s MŠ Tlučná

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci s koronavirem v Evropě upozorňuji na pokyny Krajské hygienické stanice Plzeň na stránkách https://www.khsplzen.cz/.

Opatření ZŠ s MŠ Tlučná v této souvislosti je takové, že žáci, kteří navštíví Itálii, budou po návratu dodržovat 14 dní karanténní opatření. Na základě doporučení příslušných ministerstev a Krajské hygienické stanice Plzeň.

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná