Osmáci na výletě v Praze 

V polovině listopadu jsme vyrazili vlakem do Prahy a absolvovali únikovou hru na Karlově mostě a na Kampě.  
Z hlavního nádraží jsme se vydali úzkými uličkami na Staroměstské náměstí, abychom neopomenuli významnou pražskou dominantu – pražský orloj.  
Nedaleko Staroměstského náměstí jsme měli pauzu na občerstvení. Většina z nás se posilnila trdelníky. 

Dále jsme šli na Karlův most, kde na nás u sochy čekal průvodce celé únikové hry. Na tomto místě jsme také dostali měšce na mince. Za správné odpovědi týkající se Karla IV. a Karlova mostu jsme totiž získávali zlaťáky.  
Pak jsme přešli Karlův most a došli do parku na Kampě. Zde začínala úniková hra. Byli jsme rozděleni do skupin po šesti, každý tým obdržel mapu, úkoly a záznamový arch na odpovědi.  

Později jsme chodili samostatně po jednotlivých stanovištích a hledali odpovědi na otázky. Celá hra byla zaměřena na rychlost i správnost. Po ukončení jsme za vyhodnocení získali sladkou odměnu.  

Naše kroky později směřovali ještě na Václavské náměstí, kde jsme měli hodinový rozchod. Poté jsme šli zpět na nádraží a jeli vlakem domů. Do Tlučné jsme dorazili krátce před pátou.  

Celý výlet jsme si společně užili a těšíme se na nějaký další. 

Sepsala třída 8. A