Poděkování firmě KASTL & HYNEŠ s. r. o.

Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě KASTL & HYNEŠ s. r. o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč, který firma věnovala naší škole. Obzvláště v této době si tohoto daru velmi ceníme. Sponzorský dar byl použit na nákup vybavení a hraček do školní družiny. Od září letošního školního roku jsme otevřeli nové oddělení školní družiny v budově ve Školní ulici č. p. 113. Sponzorský dar byl převážně použit právě na vybavení těchto nových prostor. Zároveň společně s finančním darem jsme obdrželi nanuky pro všechny žáky a děti ZŠ s MŠ Tlučná. Firmě ještě jednou velmi děkujeme za poskytnuté dary.