Přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021

Přihlášku do školní družiny pro následující rok odevzdejte do 30.6.2020.
Dětem ve škole ji rozdá třídní učitelka, případně ke stažení je zde.