Přítomnost žáků 2. stupně ve škole od 8.6. 2020

Vážení rodiče,

V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. května 2020 Č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN je od 8. 6. umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně (6. – 9.  třída).

Přítomnost žáků ve škole je dobrovolná.
Doporučujeme, aby se zákonní zástupci důsledně seznámili s rizikovými faktory, zda žák nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, nespadají do rizikové skupiny a tím i zvážili účast žáka na vzdělávacích aktivitách od 8. 6. 2020 – viz dokument PDF prohlášení.

Pro žáky, kteří nebudou osobně docházet do školy bude i nadále zajištěna vzdálená výuka.

Dle doporučení MŠMT budou vzdělávací aktivity realizovány za účelem konání konzultací či třídnických hodin.

Z hygienicko – organizačních důvodů budou aktivity organizovány jednou za týden pouze v dopoledních hodinách v rozsahu max. 120 minut.

Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků (podle počtu žáků, kteří nastoupí od 8. 6. do školy)

Maximální počet žáků ve skupině je 15

Složení skupin bude neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

Do 3. 6. 2020 zákonný zástupce nahlásí osobní účast žáka ve škole od 8. 6. 2020 svému třídnímu učiteli.

Žáci budou zařazeni do skupin nejpozději k 5. 6. 2020

DŮLEŽITÉ:
Celé znění pokynů, včetně dalších podrobnějších informací je zde.