Prodloužení ředitelského volna

Vážení rodiče, milí žáci,
v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění, vyhlašuji z důvodů vysoké absence pedagogů na 2. stupni na pondělí 24.1. 2022 ředitelské volno pro celý 2. stupeň ZŠ (6. – 9. třída).

Mgr. Tomáš Vávra – ředitel ZŠ s MŠ Tlučná