Ředitelské volno

Vážení rodiče,

vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění ředitelské volno na pátek 18. 11. 2022, z organizačních důvodů.

Pro žáky celého prvního stupně bude zajištěna školní družina – i pro děti, které do družiny běžně nechodí.

Provoz školní družiny je od 6:15 – 16:15.

Žádáme o sdělení, kdo z žáků se zúčastní dopolední a odpolední družiny v den ředitelského volna. Případný zájem o účast ve školní družině sdělte co nejdříve, nejpozději však do pondělí 14. 11. 2022, vychovatelce ŠD sl. Kopřivové osobně nebo na e-mail koprivovam@skolatlucna.cz.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Tomáš Vávra ředitel ZŠ s MŠ Tlučná