Ředitelské volno

Vážení rodiče,

vyhlašuji v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění ředitelské volno na pondělí 26. 9., úterý 27. 9. z organizačních důvodů.

Pro žáky celého prvního stupně bude zajištěna školní družina – i pro děti, které do družiny běžně nechodí.

Provoz školní družiny je od 6:15 – 16:15.

Prosím o sdělení třídním učitelům, kdo z žáků se zúčastní dopolední a odpolední družiny ve dnech ředitelského volna. Prosím co nejdříve, nejpozději však do pátku 23. 9.

Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem.

Mgr. Tomáš Vávra ředitel ZŠ s MŠ Tlučná