Respektování zákazu vjezdu do areálu školy

Vážení občané,

žádám o respektování zákazu vjezdu do areálu školy bez povolení (zejména dolní vjezd u jídelny) a zákazu parkování v prostoru vjezdu. Někteří občané opakovaně vjíždějí do areálu, nebo parkují v jeho blízkosti mimo vyhrazená místa k parkování i navzdory upozornění zaměstnanců školy.

V areálu se pohybují děti a žáci, jedná se o opatření k jejich bezpečnosti.

Děkuji.

Mgr. Tomáš Vávra

ředitel ZŠ s MŠ Tlučná