Respektování zákazu vjezdu do areálu školy

Vážení občané,

žádám o respektování zákazu vjezdu do areálu školy bez povolení a zákazu parkování v prostoru vjezdu. Někteří občané opakovaně vjíždějí do areálu, nebo parkují v jeho blízkosti mimo vyhrazená místa k parkování i navzdory upozornění zaměstnanců školy. Dochází tak často k velmi nepřehledným a nebezpečným situacím, při kterých může dojít k úrazu dětí a žáků.

K parkování je možné využít parkoviště pod tělocvičnou, či jiná, která jsou v okolí školy.

V areálu se pohybují děti a žáci, jedná se o opatření k jejich bezpečnosti.

Děkuji.

Mgr. Tomáš Vávra

ředitel ZŠ s MŠ Tlučná