Roušky ve vnitřních prostorách

Upozorňujeme na povinnost nosit od čtvrtka 10.9. 2020 roušky ve společných vnitřních prostorách školy (chodby, šatny,…).
Nezapomeňte krom roušky i na uzavíratelný sáček.