Schránka důvěry online

Naše škola se zapojila do platformy Nenech to být (NNTB). Ta slouží jako anonymní online schránka důvěry, a pomáhá žákům i jejich rodičům s řešením různých problémů a situací ve škole. Skrze NNTB můžete upozornit např. na šikanu mezi žáky, kyberšikanu, užívání návykových látek, sebepoškozování, domácí násilí apod.

Jak to funguje?

NNTB funguje jako webová a mobilní aplikace Google Play nebo App Store. Podněty nám můžete zasílat prostřednictvím tohoto odkazu: www.nntb.cz/c/dff39ae nebo přes QR kód     

Po odeslání podnět putuje k pověřeným osobám na naší škole, které na základě poskytnutých informací situaci vyřeší.