Seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Tlučná od září 2020

Přijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná
Školní rok 2020/2021

Registrační číslo:
1/2020,       2/2020,       3/2020,       4/2020,
5/2020,       7/2020,       8/2020,       12/2020,
14/2020,     15/2020,     16/2020,     17/2020,
18/2020,     19/2020,     20/2020,     21/2020,
22/2020,     23/2020,     24/2020      25/2020,
26/2020,     27/2020      28/2020,     29/2020,
30/2020,     32/2020,     35/2020,     39/2020.

Přijati od:
14.9.2020 – 24/2020
14.9.2020 –  27/2020

Nepřijaté děti k předškolnímu vzdělávání v MŠ Tlučná

Registrační číslo:
6/2020,       9/2020,       10/2020,     11/2020,
13/2020,     31/2020,     33/2020,     34/2020,
36/2020,     37/2020,     38/2020.    

Dne: 1.6.2020

Mgr. Tomáš Vávra
Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná