Vítání prvňáčků

Dovolte mi, abych se ještě na chvíli vrátila k zahájení nového školního roku z pozice
učitelky 1.třídy.
Po čtyřech letech jsem opět stála na jakési pomyslné startovní čáře s novými prvňáčky a byla stejně
zvědavá jako oni. Mile mě překvapil i počet příbuzných, kteří přišli děti podpořit v tento pro ně
slavnostní a významný den. Nejmilejší okamžiky měly ale teprve přijít. Začala jsem vyvolávat a vítat
jednotlivé žáčky podle abecedy a vlastně poprvé pozorovala, jak vypadají mí noví svěřenci.
Obdivovala jsem statečnost, s jakou se odpoutali od svých maminek a přicházeli ke mně. Nejdříve
s trochou ostychu, pak směleji a pak běželi a skočili mi do náruče. Myslím, že na tyto okamžiky budu
dlouho s láskou vzpomínat. Čeká nás nová etapa života a já jsem moc ráda, že toho budu součástí.
Přeji všem dětem, aby byly tak bezprostřední, šťastné a plné očekávání ještě dlouho.

Jaroslava Königová, třídní učitelka 1.A