VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne formou anonymního hlasování přes žákovské účty v MS Teams v termínu 24. – 26. 5. 2021, zúčastnit se jí může za každého žáka jeden zákonný zástupce. (Z každého účtu bude možno hlasovat jedenkrát).
Odkaz na hlasovací formulář je v MS Teams v chatu obecné u jednotlivých tříd. (např. 1.třída – obecné, 2.A – obecné, 7.B – obecné). Při hlasování je nutné být přihlášen v MS Teams na účtu žáků.