Volba do školské rady

Do soboty 25.3. 2023 byli navrženi zákonnými zástupci nezletilých žáků dva kandidáti na zástupce do školské rady.

Ilona Jägerová
Mgr. Martin Seidl

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne formou anonymního hlasování přes systém Bakaláři v termínu 9. – 13.4. 2023, zúčastnit se jí může za každého žáka jeden zákonný zástupce. (Z každého účtu bude možno hlasovat jedenkrát).
Zákonným zástupcům, kteří ještě přístup do Bakalářů nemají, budou přístupové údaje předány.