Volba do školské rady

Do středy 28. 4. 2021 byli navrženi zákonnými zástupci nezletilých žáků tři kandidáti na zástupce do školské rady.

Baslová Jana
Michl Radek
Rampová Petra

Volba zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků proběhne formou anonymního hlasování přes žákovské účty v MS Teams v termínu 24. – 26. 5. 2021, zúčastnit se jí může za každého žáka jeden zákonný zástupce. (Z každého účtu bude možno hlasovat jedenkrát).
Odkaz na hlasovací formulář bude v MS Teams včas zveřejněn.