Výsledky zápisu do 1. tříd

ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever, Školní 838, Tlučná

Výsledky zápisu do 1. tříd

Ředitel ZŠ s MŠ Tlučná okres Plzeň-sever rozhodl ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhovět žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání, od školního roku 2020/2021 u všech dětí jejichž zákonní zástupci o toto požádali.

Ve školním roce 2020/21 bude otevřena jedna 1. třída o 24 žácích.
Zákonní zástupci 3 dětí požádali o odklad povinné školní docházky.

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd proběhne v průběhu června.
O jejím konání budete včas informováni.

ředitel ZŠ s MŠ Tlučná
Mgr. Tomáš Vávra