Výuka přes Microsoft Teams

Vážení rodiče, od 6. 4. 2020 je zavedena vzdálená výuka pro 2. stupeň v aplikaci Microsoft Teams. Veškerá látka k učivu bude vkládána právě do této aplikace. Pomocí Microsoft Teams lze také komunikovat s učiteli.

Veškeré přístupové údaje do aplikace a informace k přihlášení již žáci získali od svých třídních učitelů, zároveň byli žáci poučeni o používání Microsoft Teams.