Změny v cenách stravného

CENY STRAVNÉHO OD 1. 9. 2020

Dospělí strávníci do jídlonosičů            70
(z toho   38 Kč norma potraviny a 32 Kč režie)

Žáci:
7-10let                                   27 Kč
11- 14let                                30 Kč
15 a více let                          34 Kč

Děti MŠ celodenní: (40 Kč)
přesnídávka     7 Kč
oběd                22 Kč 
svačina              7 Kč
pitný režim       4 Kč

Děti MŠ polodenní: (33 Kč)
přesnídávka      7 Kč
 oběd                 22 Kč
pitný režim        4 Kč

Děti MŠ celodenní 7 – 10 let: (43 Kč)
přesnídávka     8 Kč
oběd                27 Kč 
svačina              8 Kč
pitný režim v ceně oběda

Děti MŠ polodenní 7 – 10 let: (35 Kč)
přesnídávka     8 Kč
oběd                27 Kč 
pitný režim v ceně oběda