Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

V souladu s ustanovením § 123 odstavec 2, 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vnitřním předpisem ÚŠD/2017 Úplata za vzdělávání ve školní družině: 

stanovuji úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2022/20223 v základní výši 150 Kč za jeden měsíc.

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná