Čím jednou budu?

Celý minulý týden jsme se v ŠD věnovali tématu povolání. Děti kreslily, čím jednou chtějí být. Dále jsme si ukazovali jednotlivá řemesla, potřebné věci k dané profesi apod. Děti viděly i videa, jak se vyrábí sklo a papír.