LES VE ŠKOLE

Školní družina se letos zapojila do projektu s názvem Les ve škole. Tento program nám pomáhá společně objevovat přírodu a učí nás jak se k ní správně chovat.

Stihli jsme spoustu zajímavých aktivit. Pletli jsme věnečky, sázeli osení s řeřichou, poslouchali zvuky lesa, vytvořili jsme živý rámeček, psali jsme pomocí klacíků, poznávali rostliny po okolí, s kterými jsme si dokonce zkoušeli malovat na papír.