Testování žáků

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:
s účinností od 3. 1. 2022
* v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek
* dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí
* nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
* v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Informační leták ohledně testování vydaný MŠMT naleznete v sekci Dokumenty ZŠ.