Žáci druhého stupně “cestovali na začátku roku po Senegalu”

Dne 4. 1. se žáci 2. stupně ZŠ s MŠ Tlučná zúčastnili cestovatelské přednášky Magický Senegal v Měšťanské Besedě v Plzni.

Přednáška byla částečně promítána na plátno, na kterém byly zobrazovány fotky a videa z cest, program doprovázeli slovem dva moderátoři.

Dozvěděli jsme se, jak vypadá Senegal, padlo velké množství informací o stylu života místních lidí, o jejich víře, tradicích a náboženských rituálech.
Překvapilo nás, jak jsou lidé v Senegalu navzdory složitým životním podmínkám a chudobě optimističtí.                        

Mnohé obyvatele Senegalu dokonce špatné životní podmínky a bída dohání k nelegální práci a nebezpečné těžbě zlata a jiných nerostných surovin v uměle vybudovaných chodbách, v kterých hrozí každodenní zřícení půdy a zavalení lidí, kteří se spouští do vodou a blátem zaplavených šachet, aby pátrali po chtěných surovinách. Na této práci se často podílí celé rodiny, včetně dětí.

Zaujalo nás místní jídlo a jeho příprava. V Senegalu nejsou žádné elektrické spotřebiče, bez kterých si u nás neumíme své životy ani představit. Zde je jejich absence naprosto běžná. Místní si ale dokáží poradit a jídlo uchovávají pomocí konzervace solí.  Základem jídel je rýže a maso (často rybí), obiloviny a zelenina. Kuchyně je podobná té francouzské.

Převažujícími náboženstvím v této zemi jsou islám a křesťanství.

Místní tradice jsou velmi živé, lidé se baví hudbou – hlavně jazzem a jazz- rockem.
Domorodci ručně vyrábí bubny z kůže a dřeva. Ty se pak prodávají.
Mezi jedny z nejdůležitějších slavností patří řeckořímské zápasy.

Seznámili jsme se s inspirativními lidmi, například ženou, která vybudovala vesnici a v ní školu a navrhla prostory k pěstování plodin.

Zajímavými informacemi na závěr pak byla například zmínka o slavné světové Rallye Dakar, která v hlavním městě Senegalu končí, a tradiční vojenské přehlídky konající se rovněž v hlavním městě.

Jsme zvědaví, co si pro nás cestovatelé, jejichž přednášku každoročně navštěvujeme, připraví příští rok.

Sepsala třída 8.A