Čtení – nejlepší učení  

Naše škola je nyní již čtvrtým rokem zapojena do úspěšného projektu MAS Radbúza s názvem Čtení – nejlepší učení.  

V praxi to funguje tak, že jsou školám z projektových prostředků zakoupeny knihy, s kterými pak žáci během celého školního roku pod vedením pedagogů pracují. V tomto školním roce tak do naší knihovny přibylo díky této podpoře dalších 30 knih na vyšší a 30 knih na nižší stupeň.  

Pedagogové zapojení do projektu se účastní pravidelně každý půlrok pracovních setkání pod vedením paní Mgr. N. Vlasákové ze ZŠ Dobřany. Na těchto střetnutích sdílejí učitelé mimo jiné  praktické zkušenosti z vedení svých čtenářských dílen a seznamují se s metodami práce.  

Na naší škole čtou žáci vybraných tříd v rámci hodin českého jazyka a literatury každý svoji knihu.   
Na začátku proběhne čtenářská minilekce se zadáním úkolu, aby žáci správně uchopili zadání a následně probíhá samostatné tiché čtení. Výstupem je pak buď mluvní nebo písemné hodnocení čtené knihy s vypracováním daného úkolu. Zpětnou vazbu dává jak vyučující, tak i žáci sobě navzájem. 

Hodiny jsou oblíbené zřejmě s ohledem na to, že žáci mají svobodnou volbu, co budou číst a často zapomínají, že si touto prací zlepšují své čtenářské kompetence a posouvají se v porozumění čtenému.  

Díky pěknému počasí a blízkému lesoparku jsme tak mohli páteční čtenářské dílny třídy 9.A na přání žáků přesunout ven.  

Doufáme, že projekt bude nadále slavit takový úspěch a budeme moci v následujícím projektovém období žákům poskytnout současnou literaturu, která je zaujme a bude bavit.  

Martina Matějková