Den Země

V pátek 22. dubna 2022 se naše škola připojila k oslavám Dne Země, který byl poprvé slaven v roce 1970 a každoročně si ho připomínají lidé téměř v 200 zemích po celém světě. 

Žáci 6. – 9. ročníků se v tento den zabývali tím, co to Den Země je, proč si ho připomínáme, jaký má význam nejen pro nás jako jednotlivce, ale pro celý svět. 

Na úkolech, rébusech a křížovkách napříč různými obory mezilidské činnosti si nejdříve vyzkoušeli své teoretické znalosti týkající se pohybu v přírodě, znalosti rostlin a živočichů, svoji orientaci v globálních problémech. 

Následovalo rozdělení naplánovaných cest v blízkém i vzdálenějším okolí tlučenské školy, vyzvednutí igelitových pytlů a rukavic.
Během dvou vyučovacích hodin jednotlivé třídy prošly se svými vyučujícími dané cesty, vyčistily je od odpadků a předmětů, které v přírodě nemají co dělat. 

Akce podpořila nejen uvědomění toho, že každý z nás může být přírodě nápomocný a každý článek našeho (školního) řetězce je pro celek velmi důležitý, zároveň si všichni procházku v přírodě užili a po návratu ke škole s plnými pytli odpadu ještě zažili pocit úspěchu a radosti z odvedené práce.