Sexuální výchova

V první polovině března nás navštívily lektorky NIŽ (Národní Iniciativa pro Život) s preventivními programy zaměřenými na sexuální výchovu. Lekce proběhly v následujících ročnících:

3. ročník: Moje cesta na svět

5. ročník: Dobrodružství dospívání

9. ročník: Nečekané těhotenství

Záměrem programů ve 3. a 5. ročníku bylo inspirovat žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství a ukázat pozitivní význam lidské sexuality ve vztahu lásky. Součástí programu byly 3D modely vývoje lidského plodu, řízená diskuse a zapojování žáků do připravených úkolů.

 Žáci 9. tříd měli program rozdělený do 2 dnů.  První den si s lektorkou povídali o vzniku a vývoji lidského plodu a porodu. Druhý den se dověděli o rizicích předčasného zahájení pohlavního života, promiskuitě, nechráněném pohlavním styku, pohlavním styku s rizikovými partnery, pohlavních nemocech, předčasném mateřství a rodičovství.

Marta Roudová, metodička prevence