Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Tlučná

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji pro školní rok 2023/2024

výši úplaty za předškolní vzdělávání na 550,- Kč.

Mgr. Tomáš Vávra, ředitel ZŠ s MŠ Tlučná