Testování od 31. ledna. 2022

ATG testování bude nadále probíhat 1x týdně vždy v pondělí. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy.

Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.


Nově netestujeme žáky, kteří mají laboratorně potvrzené onemocnění Covid 19,

uplynula jim doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2,

na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.