Výlet na hrad Kašperk

Dne 11. 5. 2023 se žáci třídy 3. třídy a 4.B  vydali na hrad Kašperk. Hlavním důvodem bylo zhlédnutí  nejúspěšnější putovní výstavy v ČR: „Korunovační  klenoty na dosah“.

Na šumavský hrad Kašperk zavítal v květnu unikátní soubor mistrovských replik českých korunovačních klenotů, jež jsou jinak uložené v císařské klenotnici na hradě Hofburg ve Vídni.

Žáci si tak mohli na vlastní oči a v detailech prohlédnout repliku svatováclavské koruny, žezla a jablka, Během výstavy je možné vidět původní středověké žezlo a jablko z doby Karla IV.

Žáci 4.B si prohlédli výstavu replik korunovačních klenotů, výstavu panelů s naučnými texty, pražské jezulátko, šaty Marie Terezie. Žákům 3. třídy byla připravena prohlídka uzpůsobená jejich věku. Všichni si nakonec odnesli z návštěvy hradu malou upomínku a velkou kopu zážitků.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve Vlčím výběhu u Srní. Návštěva se nám vydařila, protože jsme viděli hodně vlků.