Zeměpisná olympiáda – 6., 7., 8. a 9. ročník

Dalších úspěchů naše škola dosáhla i v zeměpisné olympiádě, které se zúčastňujeme pravidelně každý rok. Žáci soutěží ve třech kategorií. Kategorie A je pro žáky 6. ročníku, kategorie B pro žáky 7. ročníku a kategorie C pro žáky 8. a 9. ročníku. Z důvodu přetrvávající pandemie Covid-19 se organizátoři soutěže rozhodli celý ročník uspořádat online v prostředí IS MUNI, který je spravován Masarykovo univerzitou v Brně. Stejným způsobem probíhala olympiáda i v loňském roce, a tak někteří již věděli, jak prostředí vypadá. Do okresního kola se dostali žáci, které vybrali učitelé zeměpisu Mgr. Marta Roudová a Mgr. Michal Fronk a to vždy jen tři v každé kategorii. Nejlepších výsledků dosáhli Matouš Kunst v kategorii A (3. místo), Václav Straka v kategorii C (2. místo) a Martina Steinhauserová v kategorii B (6. místo). Matoušovi a Václavovi se podařilo probojovat až do krajského kola, kam postupují vždy tři nejlepší z každého okresu. V tomto kole olympiády museli vykonat tři okruhy úkolů – práci s atlasem, písemný test geografických znalostí a praktickou část. Konkurence byla obrovská a kluci nakonec obsadili 17. a 19. místo ve svých kategoriích. Moc jim gratulujeme a těšíme se v příštím roce na další úspěšné řešitele.