Zrušení screeningového testování ve školách

S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne

26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN – screeningové testování ve školách.