Distanční výuka

Plán distanční výuky – ZŠ Tlučná

Omlouvání a hodnocení po dobu distanční výuky

Komunikace s žáky/rodiči při distanční výuce bude probíhat:
I. stupeň: – třídní stránky
II. stupeň: přes programy Bakaláři a MS Teams

Žáci/rodiče kteří nahlásili pomocí vyplněných dotazníků TU, že nemají možnost pracovat online, budou moci si vyzvednout a odevzdat vypracované úkoly ve škole vždy v pondělí v čase mezi 9:00 – 10:00.

Rodič je povinen řádně omluvit absenci při distanční výuce stejně jako při prezenční dle školního řádu.

Hodnocení žáků v distanční výuce:
pro hodnocení úkolů v distanční výuce budou učitelé využívat celou nabídku druhů hodnocení známkou s příslušnými váhami známek. Hodnocení známkou bude využito kvůli zobrazení výsledků/zpětné vazby žákům a zák. zástupcům.

Celkové hodnocení žáků za pololetí bude podle vývoje situace a pokynů MŠMT.
Význam všech známek (bez rozdílu váhy či druhu hodnocení) udělovaných v době distanční výuky bude následující:
1 – odevzdaný úkol je správně, nebo jen s nepodstatnými chybami, žák látce očividně rozumí,
2 – odevzdaný úkol je většinou správně, ale jsou tam určité chyby, na které by se měl žák v zaslaném řešení podívat,
3 – odevzdal úkol s větším množstvím chyb nebo je nekompletní, žák by se měl určitě podívat na zaslané řešení, protože v látce má mezery,
4 – úkol žák odevzdal vypracovaný chybně, ale alespoň něco z postupu/odpovědi bylo správně. Je třeba, aby si žák pečlivě prošel zaslané řešení úkolu,
5 – žák úkol nevypracoval a neodevzdal (ani elektronicky, ani fyzicky na vrátnici školy).